Algemene Voorwaarden

Airbrush Art Sylvia behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.                                      

 

 

Offertes, Opdrachtbevestigingen, Facturen, Herinneringen en Aanmaningen 

Offertes, opdrachtbevestigingen en facturen worden altijd per e-mail verzonden. Indien u deze liever per post ontvangt zullen wij u vanzelfsprekend tegemoet komen hierin. 

U ontvangt een opdrachtbevestiging nadat Airbrush Art Sylvia een getekend exemplaar van de toegezonden offerte retour ontvangen heeft. 

Herinneringen en Aanmaningen worden per e-mail en per post verzonden. 

 

 

Boeking Tattoo's 

Airbrush Art Sylvia hanteert een startboeking vanaf 1,5 uur voor Glittertattoos. Wilt u ons boeken voor één uur dan is dat mogelijk  echter het tarief dat u betaalt blijft gelijk aan het tarief dat staat voor 1,5 uur. 

Studio Airbrush Art Sylvia hanteert een startboeking vanaf 4 uur voor Airbrushtattoos. Wilt u ons toch boeken voor twee uur dan is dat mogelijk, echter het tarief dat u betaalt blijft gelijk aan het tarief dat staat voor 4 uur. 

Een opdracht is officieel geboekt zodra Airbrush Art Sylvia een getekend exemplaar van de toegezonden offerte of een emailbevestiging retour ontvangen heeft. Een officiële opdrachtbevestiging wordt hierna per email naar de opdrachtgever verzonden. 

U kunt Studio Airbrush Art Sylvia boeken via het contactformulier op de website. 

 

 

Betaling

Bedrijven: 

Binnen 7 dagen (mits anders is afgesproken) na de factuurdatum dient het verschuldigde bedrag bijgeschreven te zijn op rekening van Studio Airbrush Art Sylvia. 

Indien de rekening te laat betaald wordt zal de rekening bij een 2e herinnering verhoogd worden met € 15 administratiekosten. Bij een aanmaning wordt de rekening verhoogd met 8% vertragingsrente. Wanneer de rekening na de aanmaning nog niet betaald wordt, zal de zaak uit handen gegeven worden aan een incassobureau. Alle extra kosten die gemaakt worden door dit incassobureau zullen verhaald worden op de opdrachtgever. 

 

Particulieren: 

Het verschuldigde bedrag dient gelijk na de opdracht contant uitbetaald te worden. 

 

 

Aanbetaling

Wanneer:

Bij boekingen vanaf 5 uur en bij boekingen van 2 of meer artiesten. Een opdracht is officieel geboekt zodra Studio Airbrush Art Sylvia een getekend exemplaar van de toegezonden offerte retour ontvangen heeft en 50% van de offerte is voldaan. Bij annulering binnen 2 weken voor de opdracht wordt deze aanbetaling niet terugbetaald 

 

 

Wachtkosten

Wanneer er een boeking gedaan wordt op één dag en de uren niet aansluitend zijn rekenen wij voor de tussenliggende uren wachtkosten. 

 

 

Reiskosten

De reiskosten worden berekend vanaf de woning van de artiest tot aan de opgegeven locatie en terug. 

Reiskosten bedragen € 0,33 per gereden kilometer. 

De reiskosten worden berekend aan de hand van de gegevens via www.routenet.nl

 

 

Annulering

Voor opdrachten waar geen aanbetaling voor gedaan is geldt het volgende:

Opdrachten kunnen uiteraard worden geannuleerd om wat voor reden dan ook. 

 

Gebeurd dit:

Langer dan een maand voor de geboekte datum dan is de annulering kosteloos. 

Binnen 2 weken tot 24 uur voor de geboekte datum rekenen wij 75% van de rekeningskosten. 

Minder dan 24 uur voor de geboekte datum rekenen wij 100% van de rekeningskosten. 

 

Studio Airbrush Art Sylvia behoudt zich het recht om een opdracht te annuleren in geval van b.v. onterechte behandeling, ziekte of een overlijden van een familielid of dierbare. Bij een annulering zal de opdrachtgever telefonisch op de hoogte gebracht worden hiervan. Studio Airbrush Art Sylvia zal ten alle tijden proberen voor vervanging te zorgen zodat uw evenement toch feestelijk kan verlopen. 

 

 

Werktijden

Studio Airbrush Art Sylvia hanteert geen vaste tijden, wij zijn 7 dagen per week en op elk tijdstip te boeken voor uw feest. 

Bij boekingen behouden wij het recht om de 2 uur 5 minuten onze benen te strekken ter voorkoming van rugklachten. Bij een boeking vanaf 5 uur behouden wij het recht om 15 minuten te pauzeren. 

 

 

Benodigdheden

De opdrachtgever zorgt zelf dat er per artiest twee stoelen, een tafel (minstens 1,5 meter), ruim voldoende licht en een stroomvoorziening van 220 V aanwezig is. 

 

 

Algemene voorwaarden opdrachtgever 

De opdrachtgever verplicht zich in zijn overeenkomst met Studio Airbrush Art Sylvia afstand te doen van de eigen algemene voorwaarden. 

Studio Airbrush Art Sylvia draagt geen bedrijfskleding van andere bedrijven. 

 

 

Aansprakelijkheid

Studio Airbrush Art Sylvia erkent geen aansprakelijkheid voor letsel of schade aan goederen of personen die wordt veroorzaakt door toedoen van haar activiteiten, tenzij deze wordt veroorzaakt door grove schuld of nalatigheid. 

De gebruikte materialen zijn hypoallergeen, huidvriendelijk en onschadelijk. Wel is het natuurlijk altijd mogelijk dat personen met een gevoelig huidtype op de tattooverf/lijm/glitters reageren. De gebruikte materialen zijn altijd schoon en worden na afloop gereinigd met een desinfecterende zeep en of alcohol.

 

 

Foto's en tekst - Copyright

Op alle foto's en tekst van Studio Airbrush Art Sylvia zit een copyright. Het is niet toegestaan de foto's, tekst of iets van deze website te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Studio Airbrush Art Sylvia.